en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin

Executarea silita a institutiilor publice

Lect. univ. dr. Emilia Cotoi
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureº

Rezumat

Legislaþia fiscalã este unul din domeniile care a suferit cele mai multe modificãri dupã trecerea României la economia de piaþã.
Codul de procedurã fiscalã, care cuprinde dispoziþii speciale privind executarea silitã a creanþelor bugetare, este unul din actele normative care deºi a apãrut în decembrie 2003, pânã în prezent, a suferit numeroase modificãri.
Dispoziþii legale privind executarea silitã a creanþelor bugetare avem cuprinse ºi în Ordonanþa Guvernului nr. 22/2002, privind executarea silitã a instituþiilor publice. Conform dispoziþiilor art. 37 din Codul fiscal, ºi instituþiile publice datoreazã impozite ºi taxe, pentru activitãþile economice pe care le presteazã, având calitatea de contribuabil, iar în caz de nevoie ºi subiecþi ai executãrii silite. Dobândesc de asemenea calitatea de debitor în diferite alte raporturi juridice de drept privat, ajungându-se de multe ori în faza de executare silitã împotriva acestor entitãþi juridice. În acest sens, având în vedere importanþa socialã a instituþiilor publice, a cãror activitate nu poate fi blocatã ºi lãsatã fãrã resursele financiare necesare desfãºurãrii acesteia, s-a creat un regim juridic special, derogatoriu de la cel instituit de Codul de procedurã fiscalã ºi Codul de procedurã civilã prin Ordonanþa nr. 22/2002, privind executarea obligaþiilor de platã ale instituþiilor publice stabilite prin titluri executorii.
Graba în care se adoptã actele normative ºi modificãrile repetate care se aduc, ridicã multe probleme în aplicarea ºi interpretarea textelor legale, prin ambiguitatea ºi necorelarea dispoziþiilor legale cu dispoziþii legale cuprinse în alte acte normative sau chiar în Constituþia României, aspecte care încerc sã le evidenþiez în prezentul studiu.

Cuvinte cheie: executarea obligaþiilor; neconstituþionalitate; obligaþii de platã; instituþii publice; titluri executorii; creanþe.