en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin

Cateva scurte consideratii asupra deprecierii conceptului de revendicare. Consecinte „politice” asupra executarii silite

Executor judecãtoresc Bogdan Dumitrache
Formator Institutul Naþional al Magistraturii

Rezumat

Studiul analizeazã conceptul de revendicare atât din punct de vedere doctrinar cât ºi jurisprudenþial, concluzionând cã în prezent acest concept tinde sã se deprecieze. Conþine unele comentarii la considerentele unei decizii prin care Secþiile Unite ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie a pronunþat-o în soluþionarea unui recurs în interesul legii prin care Procurorul General solicita instanþei supreme sã stabileascã dacã sunt admisibile acþiunile introduse, dupã intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, având ca obiect retrocedarea imobilelor expropriate între 6 martie 1945 ºi 22 decembrie 1989, se regãseºte urmãtorul raþionament:
Numai persoanele exceptate de la procedura Legii nr. 10/2001, precum ºi cele care, din motive independente de voinþa lor, nu au putut, în termenele legale, sã utilizeze aceastã procedurã au deschisã calea acþiunii în revendicarea/retrocedarea bunului litigios, dacã acesta nu a fost cumpãrat, cu bunã-credinþã ºi cu respectarea dispoziþiilor Legii nr. 112/1995, de cãtre chiriaºi.

Cuvinte cheie: proprietar neposesor; posesor neproprietar; acþiune în revendicare; drept de proprietate; executare silitã.