en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin

Timbrarea cererii avand ca obiect intoarcerea executarii silite

Lect. univ. dr. Evelina Oprina
Judecãtor Judecãtoria Sector 6 Bucureºti
Universitatea Creºtinã Dimitrie Cantemir

Rezumat

Instituþia întoarcerii executãrii silite, reglementatã de dispoziþiile art. 404/1-404/3 C. pr. civ., devine incidentã în situaþia în care, dupã efectuarea urmãririi silite, are loc fie anularea titlului executoriu, fie anularea actelor de executare, creditorul având, în consecinþã, obligaþia de a restitui debitorului tot ceea ce a primit prin executarea silitã. Acþiunea având ca obiect restabilirea situaþiei anterioare este, însã, gu­ver­natã de disponibilitate, instanþa neputând dispune din oficiu o ase­menea mãsurã.
Mai trebuie precizat cã acþiunea în restituirea prestaþiilor efectuate în temeiul unui act anulat nu se confundã cu însãºi acþiunea în constatarea nulitãþii actelor nelegale de executare reprezentatã în aceastã fazã procesualã de contestaþia la executare. În acest scop, din punct de vedere procesual, cel interesat are posibilitatea sã aleagã între mai multe cãi procedurale.
Având finalitãþi diferite, capetele de cerere privind contestaþia la executare, pe de o parte ºi întoarcerea executãrii silite, pe de altã parte, vor fi supuse în mod distinct obligaþiei de platã a taxelor judiciare de timbru, neexistând nicio raþiune pentru care, în funcþie de calea proceduralã aleasã de parte în acest sens, sã se introducã o distincþie pe care legiuitorul nu a urmãrit-o ºi care ar fi de naturã sã adauge la lege.
Obligaþia de naturã fiscalã analizatã în prezentul demers se datoreazã prin raportare la obiectul acþiunii, iar nu în funcþie de calea proceduralã aleasã de parte pentru valorificarea dreptului sãu.

Cuvinte cheie: taxã judiciarã de timbru; contestaþie la executare; desfiinþarea titlului executoriu; întoarcerea executãrii silite.