en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin

Consideratii privitoare la procedura de executare a hotararilor judecatoresti prin care au fost solutionate litigii in materia fondului funciar

Dr. Oliviu Puie

Rezumat

În categoria litigiilor speciale de contencios administrativ soluþionate de cãtre instanþele speciale de contencios administrativ pe calea recursului paralel se includ ºi litigiile dintre particulari ºi comisiile de aplicare a Legii nr. 18/1991, care se soluþioneazã, potrivit art. 53 alin. 2 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 18/1991, de cãtre judecãtorii în primã instanþã, cu recurs la tribunal.
Obligaþia executãrii hotãrârilor judecãtoreºti definitive ºi irevocabile, indiferent de jurisdicþia cãrora aparþin se impune cu acuitate în vederea satisfacerii exigenþelor impuse de art. 6 al Convenþiei europene a drepturilor omului, în sensul cãruia, dreptul de acces la o instanþã garanteazã ºi punerea în executare a hotãrârilor judecãtoreºti definitive ºi irevocabile, care într-un stat de drept în care preeminenþa dreptului este un principiu constituþional, nu poate rãmâne fãrã efect în detrimentul unei pãrþi.
Studiul de faþã îºi propune o analizã a câtorva aspecte referitoare la procedura de executare a acestor hotãrâri judecãtoreºti, cu precãdere la autoritãþile cãrora le incumbã sarcina de a pune în executare aceste hotãrâri judecãtoreºti, prin raportare la jurisprudenþa în materie a Curþii Europene a Drepturilor Omului.

Cuvinte cheie: act administrativ; autoritate publicã; fond funciar; executarea hotãrârilor judecãtoreºti; control judecãtoresc.