en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin

Consideratii in legatura cu caracterul executoriu al actului de adjudecare

Ioan Gârbuleþ
Judecãtor - Curtea de Apel Tg. Mureº

Rezumat

Actul de adjudecare este actul juridic civil cu semnificaþii deosebite, întrucât, pe de o parte, reprezintã finalizarea urmãririi silite imobiliare, iar, pe de altã parte, opereazã transferul dreptului de proprietate asupra imobilului de la debitor la adjudecatar.
Potrivit art. 516 pct. 8 C. pr. civ., actul de adjudecare constituie pentru adjudecatar, titlu executoriu împotriva debitorului, dacã imobilul se aflã în posesiunea acestuia din urmã, sau împotriva oricãrei persoane care are în posesie ori deþinere în fapt, fãrã niciun titlu, imobilul adjudecat ºi în consecinþã, nu constituie titlu executoriu numai pentru creditor, împotriva cumpãrãtorului care nu plãteºte diferenþa de preþ.
Forma actualã a art. 516 pct. 8 C. pr. civ. a fost determinatã de practica execuþionalã, deoarece debitorii de rea-credinþã, în cele mai multe cazuri, pentru a evita evacuarea lor din imobilul adjudecat, aduceau alte persoane care declarau executorului judecãtoresc cã locuiesc în imobilul adjudecat ºi împotriva cãrora nu exista un titlu executoriu în vechea formulare a acestui text, fiind necesarã promovarea unei acþiuni în evacuare împotriva acestora, iar dupã ce se obþinea un titlu executoriu împotriva lor, imobilul iarãºi nu putea fi predat adjudecatarului întrucât, de regulã, erau gãsite alte persoane în imobil, împotriva cãrora iar nu exista un titlu executoriu ºi astfel de situaþii puteau dura la nesfârºit, încãlcându-se astfel unul din principiile fundamentale ale executãrii silite ºi anume, celeritatea acesteia.