en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin

Calea de atac impotriva hotararilor Comisiei Superioare de Disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti

Rezumat

Calea de atac împotriva hotãrârii Comisiei Superioare de Disciplinã a Uniunii Naþionale a Executorilor Judecãtoreºti este recursul, întrucât dispoziþiile Legii nr. 188/2000 prevãd în mod expres acest lucru, aceastã normã având un caracter special în raport cu dispoziþiile Legii nr. 554/2004, ºi prin urmare se aplicã în conformitate cu principiul speciala generalibus derogant, dreptul la un proces echitabil, reglementat de art. 6 par. 1 din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului nefiind încãlcat, deoarece instanþa europeanã a statuat cã nu sunt încãlcate dispoziþiile Convenþiei dacã abaterile disciplinare sunt judecate de ordinele profesionale, cu condiþia ca aceste hotãrâri sã poatã fi cenzurate integral de cãtre o instanþã independentã, ceea ce legislaþia noastrã prevede, aceste hotãrâri putând fi atacate cu recurs la curtea de apel, dublu grad de jurisdicþie nefiind obligatoriu în materie civilã.