en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin

Principiile fundamentale ale executarii silite

Rezumat

 

Orice instituþie importantã de drept procesual civil ºi cu atât mai mult executarea silitã, este guvernatã de anumite reguli generale în baza cãrora sunt reglementate structura ºi desfãºurarea ei. Aceste reguli au nu numai o importanþã teoreticã, ci ºi una practicã, contribuind, pe de o parte, la înþelegerea ºi interpretarea dispoziþiilor legale care reglementeazã aceastã activitate, iar, pe de altã parte, ajutã la interpretarea unor dispoziþii mai puþin clare sau la complinirea unor norme juridice, ducând în final la crearea unei jurisprudenþe execuþionale unitare. Având în vedere cã aceste reguli determinã întreaga reglementare a acestei materii, ele sunt urmãtoarele: principiul legalitãþii; principiul dreptului la un proces echitabil în faza executãrii silite; principiul protecþiei debitorului în efectuarea executãrii silite; principiul umanitar al executãrii silite; principiul rolului activ al executorului judecãtoresc; principiul disponibilitãþii; principiul înºtiinþãrii debitorului; principiul libertãþii, independenþei ºi imparþialitãþii executorului judecãtoresc; principiul nemijlocirii; principiul egalitãþii pãrþilor în faza executãrii silite; principiul îndeplinirii actelor în limba românã; principiul pãstrãrii secretului profesional în faza executãrii silite.