en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista romana de executare silita nr. 2/2011 - Serie noua, anul VIII

Revista romana de executare silita nr. 2/2011 - Serie noua, anul VIII

40,00 lei (cu TVA)

Sumar

Emilia Lucia Catana - Facilitãþi acordate instituþiilor publice prin recentele modificãri legislative în materia executãrii obligaþiilor de platã ale acestora, stabilite prin titluri executorii
Ioan Gârbuleþ - Sancþionarea disciplinarã a executorului judecãtoresc având ca temei o hotãrâre emisã de consiliul uniunii naþionale a executorilor judecãtoreºti
Gheorghe-Iulian Ioniþã - Aspecte de drept comparat privind statutul executorului judecãtoresc ºi particularitãþile angajãrii rãspunderii penale a acestuia
George Magureanu - Consideraþii privind termenul de prescripþie a dreptului de a cere executarea silitã ºi de a solicita compensarea sau restituirea creanþelor fiscale
Evelina Oprina - Reguli privind efectuarea de cãtre executorul judecãtoresc a actelor de executare silitã, potrivit noului cod de procedurã civilã
 

Practicã judiciarã

Calificare cerere. Caracteristicile hotãrârii Curţii de Apel Bucureşti pronunţatã în condiţiile 131 alin. 8 şi 9 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Efectul publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Inaplicabilitatea prevederilor art. 278-280 C. pr. civ.
Contestaţie la titlu. Calitate procesualã activã
Contestaţie privind lãmurirea unei hotãrâri de expedient.
Inadmisibilitate
Executare silitã imobiliarã. Opozabilitate somaţie de platã
Perimarea executãrii silite. Inadmisibilitatea invocãrii direct în recurs
Suspendare executare silitã. Respectarea principiului proporţionalitãţii
Transmiterea biletului la ordin prin gir. Principiul formalismului
Lipsa titlului executoriu