en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista romana de executare silita nr. 1/2015

Revista romana de executare silita nr. 1/2015

50,00 lei (cu TVA)

Sumar

Viorel Mihai Ciobanu - Unele aspecte privind executarea si desfiintarea hotararii arbitrale
Evelina Oprina, Vasile Bozesan - Mijloace indirecte de realizare a executarii silite
Paul Pop - Cateva aspecte teoretice si practice ale perimarii executarii silite
Andreea Tabacu - Executarea hotararilor in materia contenciosului administrativ.
Cristina Ticu Jianu - Executarea silita a partilor sociale. O nouă modalitate de recuperare a creantelor adusa de noul Cod de procedura civila
 

Revista română de executare silită (RRES), revistă deja cu tradiţie (este în anul XII de la apariţie) se prezintă sub o formă nouă, deosebit de atrăgătoare şi atent îngrijită de redactori. Revista se adresează în primul rând celor ce exercită profesia de executor judecătoresc, dar în aceeaşi măsură şi celorlalţi practicanţi ai dreptului (magistraţi, avocaţi), precum şi teoreticienilor (profesori, studenţi la drept). Revista este structurată în şase secţiuni:

1. Doctrină – cuprinzând articole, studii, eseuri despre diferitele instituţii din procedura de executare silită, precum şi consideraţii privind aplicarea practică a normelor legislative din domeniu
2. CEDO – rubrică ce cuprinde prezentarea unei teme de interes pentru executarea silită din dreptul naţional prin raportare la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
3. Drept comparat – rubrică ce cuprinde un articol care dezbate o problemă teoretică sau practică din legislaţia statelor străine
4. Recursuri în interesul legii – aduce la cunoştinta celor interesaţi deciziile obligatorii pronunţate în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu incidenţă asupra domeniului executării silite, însoţite de note sau comentarii
5. Hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – cuprinde prezentarea deciziilor pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la dezlegarea unor probleme de drept de a căror lămurire depinde soluţionarea pe fond a unor cauze, cu relevanţă în domeniul executării silite, însoţite de note sau comentarii
6. Practică judiciară – cuprinzând speţe relevante din practica instanţelor judecătoreşti în materia executării silite, însoţite de comentarii sau note