en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista romana de executare silita nr. 2/2015

Revista romana de executare silita nr. 2/2015

50,00 lei (cu TVA)

Sumar

Traian-Cornel Briciu - Unele probleme privind executarea cambiei sau a biletului la ordin.
George Clinciu - Considerațiuni referitoare la art. 2.465 NCC privind executarea silită a ipotecii constituite asupra creanțelor
Arina Dragodan - Executarea silită în materie fiscală versus executarea silită în procedura civilă. Rolul executorului fiscal în relația cu contribuabilul
Ioan Leş - Considerații asupra răspunderii statului în realizarea executării silite
Luminiţa Tuleaşcă - Despre (ne)executarea patrimoniului de afectațiune
Floria Vlad - Dificultăți inerente în procedura urmăririi silite mobiliare prevăzute de art. 740 alin. (4) NCPC– aplicarea sechestrului asupra unui autovehicul în baza datelor obținute de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
 

Revista română de executare silită (RRES), revistă deja cu tradiţie (este în anul XII de la apariţie) se prezintă sub o formă nouă, deosebit de atrăgătoare şi atent îngrijită de redactori. Revista se adresează în primul rând celor ce exercită profesia de executor judecătoresc, dar în aceeaşi măsură şi celorlalţi practicanţi ai dreptului (magistraţi, avocaţi), precum şi teoreticienilor (profesori, studenţi la drept). Revista este structurată în şase secţiuni:

1. Doctrină – cuprinzând articole, studii, eseuri despre diferitele instituţii din procedura de executare silită, precum şi consideraţii privind aplicarea practică a normelor legislative din domeniu
2. CEDO – rubrică ce cuprinde prezentarea unei teme de interes pentru executarea silită din dreptul naţional prin raportare la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
3. Drept comparat – rubrică ce cuprinde un articol care dezbate o problemă teoretică sau practică din legislaţia statelor străine
4. Recursuri în interesul legii – aduce la cunoştinta celor interesaţi deciziile obligatorii pronunţate în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu incidenţă asupra domeniului executării silite, însoţite de note sau comentarii
5. Hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – cuprinde prezentarea deciziilor pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la dezlegarea unor probleme de drept de a căror lămurire depinde soluţionarea pe fond a unor cauze, cu relevanţă în domeniul executării silite, însoţite de note sau comentarii
6. Practică judiciară – cuprinzând speţe relevante din practica instanţelor judecătoreşti în materia executării silite, însoţite de comentarii sau note