en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista romana de executare silita nr. 3/2015

Revista romana de executare silita nr. 3/2015

50,00 lei (cu TVA)

Sumar

Alin Liviu Andrut - Consideratii privind executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face prevazute de art. 903-909 NCPC
Robert-Adrian Deliu - Recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si a raspunderii parintesti în statele membre UE, conform Regulamentului (CE) nr . 2201 din 27 noiembrie 2003. Suprimarea exequatur-ului
Ioan Garbulet - Controlul profesional asupra activitătii executorilor judecătoresti. Elemente de drept comparat
Nicolae‑Horia Tit - Consideratii teoretice si practice în legatura cu contestatia impotriva procesului‑verbal de licitatie imobiliara, intabularea si efectele actului de adjudecare, potrivit Codului de procedura civila modificat prin Legea nr. 138/2014
Emőd Veress - Probleme controversate privind executarea silita a unor titluri executorii, altele decat hotararile judecatoresti
Vasile Bozesan - Importanta considerentelor hotararilor judecatoresti in procedura executării silite.
Elena Belei, Victoria Sirbu - Intoarcerea executarii
Violeta Cojocaru, Diana Lazar - Regimul de recunoastere şi executare a sentintelor arbitrale straine in Republica Moldova si conformitatea cu standardele Conventiei de la New York din 1958.
 

Revista română de executare silită (RRES), revistă deja cu tradiţie (este în anul XII de la apariţie) se prezintă sub o formă nouă, deosebit de atrăgătoare şi atent îngrijită de redactori. Revista se adresează în primul rând celor ce exercită profesia de executor judecătoresc, dar în aceeaşi măsură şi celorlalţi practicanţi ai dreptului (magistraţi, avocaţi), precum şi teoreticienilor (profesori, studenţi la drept). Revista este structurată în şase secţiuni:

1. Doctrină – cuprinzând articole, studii, eseuri despre diferitele instituţii din procedura de executare silită, precum şi consideraţii privind aplicarea practică a normelor legislative din domeniu
2. CEDO – rubrică ce cuprinde prezentarea unei teme de interes pentru executarea silită din dreptul naţional prin raportare la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
3. Drept comparat – rubrică ce cuprinde un articol care dezbate o problemă teoretică sau practică din legislaţia statelor străine
4. Recursuri în interesul legii – aduce la cunoştinta celor interesaţi deciziile obligatorii pronunţate în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu incidenţă asupra domeniului executării silite, însoţite de note sau comentarii
5. Hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – cuprinde prezentarea deciziilor pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la dezlegarea unor probleme de drept de a căror lămurire depinde soluţionarea pe fond a unor cauze, cu relevanţă în domeniul executării silite, însoţite de note sau comentarii
6. Practică judiciară – cuprinzând speţe relevante din practica instanţelor judecătoreşti în materia executării silite, însoţite de comentarii sau note