en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista romana de executare silita nr. 1/2009 - Serie noua, anul VI

Revista romana de executare silita nr. 1/2009 - Serie noua, anul VI

40,00 lei (cu TVA)

Sumar

* * * - Citare prin afisare la sediul partii. Domiciliu ales. Procedura viciata. Dreptul la un proces echitabil. Citarea si comunicarea actelor de procedura
* * * - Contestatie la executare. Rolul activ al judecatorului conform art. 129 alin. 5 C. pr. civ. si art. 129 alin. 6 C. pr. civ. Imposibilitatea introducerii in cauza, din oficiu, a altor persoane
* * * - Executare silita pornita in baza unui contract de arenda. Continutul contractului. Obligatiile arendasului
Valentin Cazacu - Libera circulatie a persoanelor in UE: consideratii privind cetatenii extra comunitari
* * * - Plangere impotriva refuzului executorului judecatoresc de a efectua un act de executare. Debitor intrat in procedura de insolventa. Utilizarea procedurii plangerii prevazute de art. 53 din Legea nr. 188/2000 pentru atacarea unui act de executare care nu a fost contestat in termen, prin contestatie la executare propriu-zisa
Emilia Cotoi - Interventia altor creditori in cadrul procedurii de executare silita
Ioan Garbulet - Efectele suspendarii executarii silite prin poprire
Eugen Huruba - Consideratii privitoare la necesitatea incuviintarii de catre instanta a inceperii executarii silite si unele note critice la Decizia Curtii Constitutionale nr. 458 din 31 martie 2009
Florea Magureanu & George Magureanu Poptean - Executarea silita a creantele fiscale
Oliviu Puie - Consideratii privitoare la titlurile executorii si procedura de executare in materia contenciosului contraventional
Sebastian Spinei - Cai de atac impotriva hotararii instantei de recurs in procesul civil. Indreptarea erorii materiale. Lamurirea si completarea hotararii. Contestatia la titlu
 

Emilia Cotoi - Intervenţia altor creditori în cadrul procedurii de executare silitã

Ioan Gârbuleţ - Efectele suspendãrii executãrii silite prin poprire

Eugen Hurubã - Consideraţii privitoare la necesitatea încuviinţãrii de cãtre instanţã a începerii executãrii silite şi unele note critice la Decizia Curţii Constituţionale nr. 458 din 31 martie 2009

Florea Mãgureanu, George Mãgureanu Poptean - Executarea silitã a creanţelor fiscale

Oliviu Puie - Consideraţii privitoare la titlurile executorii şi procedura de executare în materia contenciosului contravenţional

Sebastian Spinei - Cãi de atac împotriva hotãrârii instanţei de recurs în procesul civil. Îndreptarea erorii materiale. Lãmurirea şi completarea hotãrârii. Contestaţia la titlu

Valentin Cazacu - Libera circulaţie a persoanelor în UE. Consideraţii privind cetãţenii extra comunitari

Plângere împotriva refuzului executorului judecãtoresc de a efectua un act de executare. Debitor intrat în procedurã de insolvenţã. Utilizarea procedurii plângerii prevãzute de art. 53 din Legea nr. 188/2000 pentru atacarea unui act de executare care nu a fost contestat în termen, prin contestaţie la executare propriu-zisã

Citare prin afişare la sediul pãrţii. Domiciliu ales. Procedurã viciatã. Dreptul la un proces echitabil. Citarea şi comunicarea actelor de procedurã

Contestaţie la executare. Rolul activ al judecãtorului conform art. 129 alin. 5 C. pr. civ. şi art. 129 alin. 6 C. pr. civ. Imposibilitatea introducerii în cauzã, din oficiu, a altor persoane

Executare silitã pornitã în baza unui contract de arendã. Conţinutul contractului. Obligaţiile arendaşului