en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista romana de executare silita nr. 2/2010 - Serie noua, anul VII

Revista romana de executare silita nr. 2/2010 - Serie noua, anul VII

40,00 lei (cu TVA)

Sumar

Gabriela Padurariu - Consideratii privind cadrul procesual pentru constatarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita
Oliviu Puie - Consideratii privitoare la organele reprezentative ale executorilor judecatoresti, mandatul si demiterea reprezentantilor acestora, natura juridica a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si calea de atac impotriva actelor emise de catre organele de conducere din cadrul organelor reprezentative ale executorilor judecatoresti
Tereacã Cornel Toma - Natura juridica a executarii silite de drept comun
 

JURISPRUDENÞÃ

1. Necomunicarea titlului de creanţã fiscalã. Imposibilitatea formulãrii contestaţiei administrative. Admisibilitatea invocãrii de apãrãri de fond pe calea contestaţiei la executare fiscale

2. Sechestrarea unui autoturism aparţinând unitãţii administrativ-teritoriale. Folosirea lui pentru situaţii de urgenţã. Nelegalitate

3. Plata amenzilor datorate Statului. Modalitate

4. Hotãrâre judecãtoreascã pronunţatã în contencios administrativ în contradictoriu cu consiliul local al unei unitãţi administrativ-teritoriale. Capacitate procesualã de folosinţã a consiliului local în formularea contestaţiei la executare

5. Creditor ipotecar. Radierea din cartea funciarã a dreptului de ipotecã. Admisibilitatea urmãrii silite a debitorului

6. Asigurarea creditului. Plata ratelor restante de cãtre societatea de asigurare. Admisibilitatea urmãriri silite efectuatã de cãtre societatea de asigurare

7. Întoarcerea executãrii silite ca urmare a anulãrii executãrii silite. Cererea adjudecatarului de restituire a preţului achitat

8. Neîndeplinirea de cãtre contribuabil - persoanã fizicã care exercitã o profesie liberalã sau autorizatã sã desfãşoare activitãţi independente - a obligaţiei de a declara contribuţia cãtre Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate. Titlul de creanţã. Lipsa titlului executoriu