en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista romana de executare silita nr. 3/2010 - Serie noua, anul VII

Revista romana de executare silita nr. 3/2010 - Serie noua, anul VII

40,00 lei (cu TVA)

Sumar

Ioan Garbulet - Principiile fundamentale ale executarii silite
Brandusa Marian & Eugen Huruba - Executarea hotararilor judecatoresti privitoare la minori in reglementarea Noului Cod de procedura civila
Ioan Lazar - Jurisdictiile administrative in materie financiara in dreptul comparat. Studiu de caz: Austria
Gabriela Padurariu - Consideratii privind suspendarea cursului prescriptiei dreptului de a cere executarea silita cand debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire
Oliviu Puie - Consideratii privitoare la procedura de executare a hotararilor judecatoresti in materia urbanismului si amenajarii teritoriului. Alte titluri executorii in materia urbanismului si amenajarii teritoriului
Ioan Sabau-Pop - Problematica executarii hotararii arbitrale – analiza comparativa cu reglementarea adusa de Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedura civila
Roman Talmaci & Oxana Novicov - Organizarea activitatii de executare silita in Republica Moldova - actualitate si perspective
Cornel Toma Tereaca - Principalele raporturi executionale existente in dreptul romanesc. Privire comparativa cu dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedura civila
 

Jurisprudenţã

 • Analizarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silitã cu prilejul încuviinţãrii executãrii silite
 • Instanţa competentã sã învesteascã cu formulã executorie un bilet la ordin. Indicarea genericã a locului plãţii ca fiind municipiul Bucureşti. Incidenţa art. 10 pct. 3 C. pr. civ.
 • Cerere de învestire cu formulã executorie a unui bilet la ordin. Justificarea refuzului de platã pentru motivul declarãrii titlului ca pierdut, furat sau distrus
 • Contestaţie la executare. Invocarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de platã ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Includerea TVA-ului în onorariul de executare  
 • Creanţã fiscalã rezultatã din amenda contravenţionalã. Cheltuieli de judecatã. Culpã procesualã
 • Executarea silitã în forma popririi. Lipsa somaţiei
 • Facultatea organului de executare de a încuviinţa sau nu cererea adjudecatarului de a depune preţul în cel mult 5 zile de la adjudecare, în temeiul art. 444 alin. 1 C. pr. civ. Principiul celeritãţii procedurii execuţionale. Imparţialitatea şi atitudinea echitabilã a organului de executare faţã de toate pãrţile implicate în procedurã
 • Încuviinţare executare silitã. Lipsa procesului-verbal privind cheltuielile de executare
 • Încuviinţare executare silitã. Raportul dintre prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã şi dispoziţiile art. 720/8 C. pr. civ.
 • Lipsa înştiinţãrii debitorului asupra declanşãrii urmãririi silite. Sancţiune. Caracterul executoriu al hotãrârilor pronunţate în materie comercialã. Suspendarea executãrii silite a hotãrârii ce face obiectul executãrii silite
 • Obligarea Comisiei locale de fond funciar la cheltuieli de judecatã. Executarea acestora asupra patrimoniului unitãţii administrativ-teritoriale. Caracterul evaluabil al litigiilor având ca obiect „validare poprire”. Corecta calificare a cãii de atac. Greşita compunere a completului de judecatã
 • Prescripţia executãrii silite a amenzilor contravenţionale
 • Subrogarea asigurãtorului în drepturile instituţiei de credit asigurate. Încuviinţare executare silitã. Admisibilitate
 • Termenul de formulare a contestaţiei la executare. Cerere transmisã instanţei prin serviciul specializat al Serviciului Român de Informaţii. Art. 104 Cod procedurã civilã. Principiul contradictorialitãţii
 • Validare poprire. Condiţii. Solidaritatea dintre trãgãtorul, acceptantul, girantul şi avalistul cambiei faţã de posesorul acesteia