en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista romana de executare silita nr. 1/2011 - Serie noua, anul VIII

Revista romana de executare silita nr. 1/2011 - Serie noua, anul VIII

40,00 lei (cu TVA)

Sumar

Bãncilã Andrei - Consideratii cu privire la cazul special de revizuire reglementat de art. 21 alin. 1 din legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prilejuite de hotararea pronuntata de cjue în cauza tatu
Ioan Garbulet - Rãspunderea disciplinarã a executorului judecãtoresc
Evelina Oprina - Natura juridicã a litigiilor având ca obiect învestirea cu formulã executorie a cambiilor, cecurilor si biletelor la ordin
Alina Mihaela Ungureanu - Consideratii asupra unor modificãri legislative prevãzute de noul cod de procedurã civilã în materia executãrii silite
 

PRACTICA JUDICIARA

Calitatea procesuala activa a girantului în calea de atac a recursului exercitata împotriva încheierii prin care s-a admis cererea având ca obiect învestirea cu formula executorie a unui billet la ordin. Caracterul necontencios al cererii de învestire cu formula executorie.

Caracterul de titlu executoriu al ordonantei de plata. Corelatia dintre art. 13 alin. 3 si art. 14 alin. 1 din O.U.G. nr. 119/2007 (comentariu explicativ de Judecator Evelina Oprina).
 
Caracterul executoriu al actelor administrative.

Cerere de suspendare provizorie a executarii silite, în temeiul dispozitiilor art. 403 alin. 4 C. pr. civ. Conflict de competenta.
 
Deschiderea procedurii insolventei asupra debitorului. Validare poprire. Incidenta prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 
Gresita învestire cu formula executorie. Contestatie la executare
Instanta competenta sa solutioneze contestatia la executare.
Încheiere de încuviintare a executarii silite.

Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 Cod procedura civila. Abuz de drept procesual. Suspendarea judecatii. Aplicarea legii în timp.
 
Taxa judiciara de timbru datorata în cazul cererii având ca obiect încuviintarea executarii silite întemeiata pe mai multe titluri executorii Titlu executoriu european pentru creantele necontestate.

Înlaturarea obligativitatii procedurii de încuviintare a executarii
silite