en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin


Toate materialele trimise Redacţiei trebuie sã conţinã un rezumat şi cuvinte-cheie în limba românã, traduse în limba franceză şi în limba engleză.

În cazul materialelor scrise într-o limbã strãinã, acestea vor fi publicate şi în limba românã, traducerea fiind asiguratã de autor.

Publicarea materialelor se va face în acord cu lista de abrevieri, fãcutã publicã, precum şi cu normele şi uzanţele unanim acreditate în materia publicaţiilor ştiinţifice. Materialele vor fi trimise, fie pe adresa poştalã a Redacţiei (O.P. 58, C.P. 3, Bucureşti), în douã exemplare, pe suport de hârtie sau în format electronic, fie prin e-mail (la adresa periodice@universuljuridic.ro), cu menţiunea „pentru Revista românã de executare silitã”. Se vor specifica în mod obligatoriu numele, gradul didactic, profesia (judecãtor, procuror, avocat, notar public, executor judecãtoresc etc.), funcţia, instituţia la care se exercitã profesia (denumirea instanţei, a parchetului, a societãţii civile de avocaţi, a biroului notarial, a biroului de executor judecãtoresc etc.), adresa, codul numeric personal, contul bancar, coordonatele de telefon/fax/e-mail, dupã caz.

În cazul în care Redacţia decide publicarea, această decizie va fi comunicată autorului în termen de 30 de zile de la primirea materialului.

Conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi

... citeste mai mult